• Arterial Hypertension

  "Arterial Hypertension" stanowiące kontynuację czasopisma "Nadciśnienie Tętnicze" jest oficjalnym pismem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Ukazuje się od czerwca 1997 r. Czasopismo o charakterze naukowym. Na jego łamach publikowane są artykuły poglądowe, oryginalne prace kliniczne i eksperymentalne, prace kazuistyczne (opisy przypadków), listy, przeglądy piśmiennictwa, opisy projektów badawczych oraz komentarze redakcyjne.

  Redaktor Naczelny: prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka

 • Czasopismo Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

  "Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce" jest półrocznikiem o charakterze edukacyjno-naukowym. Oficjalne pismo Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, w którym publikowane są artykuły poglądowe, oryginalne i kazuistyczne.

  Redaktor Naczelny: prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka • Partner serwisu:

  Patron medialny:

Nadchodzące wydarzenia