XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Ryzyko sercowo-naczyniowe: nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, hiperglikemia i inne ważne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego

Strona www: http://www.zjazd.ptnt.pl

Data rozpoczęcia: 15 Październik 2020

Data zakończenia: 17 Październik 2020

Miejsce: Polska

Miejscowość: Gdańsk

Adres: Gdańskie Centrum Muzyczno-Kongresowe, siedziba Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina, ul. Ołowianka 1, Gdańsk

Kraj: Poland

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Nadchodzące wydarzeniaPartner serwisu:

Patron medialny: